• NEWS

  Zielona Góra | Muzeum Ziemi Lubuskiej - Galeria Nowy Wiek | exhibition: Kortyka – Jeschke. Część wspólna | finissage: October 19. 19 pm

  Russia | Moscow | exhibition: Art-lobster-tart | 6. Moscow International Biennale for Young Art | with the participation of Mateusz Piestrak and Piotr Macha | opens on June 13 at A3 gallery

  Lithuania | Vilnius | ARTVILNIUS’18 | 9th International Contemporary Art Fair | Exhibition and Congress Centre Litexpo | 7 – 10 JUNE 2018

  Berlin | Assembly Gallery Allerstrasse 15 | Piotr Kotlicki | A Lunatic in His Garden | 27-29.04.2018 - during Berlin Gallery Weekend

  Poznań | Assembly Gallery | Benjamin Rubloff | Today | 13.04. — 13.05.2018

  USA | NY 10011 | New York City | 125 W 18TH ST | METROPOLITAN PAVILION | SCOPE Art Show NEW YORK 2018 | Mateusz Piestrak | 8-11.03.2018

  Poznań | Centrum Kultury ZAMEK | Małgorzata Myślińska | Rezydenci w Rezydencji | od 25.01.2018

  Belgium | Brussels | LE 26 - Galerie Felix Frachon | Piotr Kotlicki | Hotel Europa - Kontynent Des Anecdotes | 11.01. - 11.02. 2018

  Düsseldorf | GATE art zone | Mateusz Piestrak | Modernization | 11.11. 2017 - 1.04.2018

  London | BEERS London | 75 Works on Paper | 16.11. - 23.12.2017
 • Assembly Gallery

  Bazar Poznański
  ul. Paderewskiego 8
  61-770 Poznań, Poland

  Wernisaż:
  31 marca 2017
  godz. 19:00

  Mateusz Piestrak – Mobilność wyobraźni

   

  W nowej serii obrazów Stream not found Mateusz Piestrak rozwija podjętą we wcześniejszym cyklu Widzialności (2015-2016) koncepcję „odkrywania” obrazu. Motywy podejmowane przez artystę pozostają w ciągłym ruchu, w stanie nieuchwytnej wieloznaczności. Pozornie chaotyczne i przypadkowe abstrakcyjne formy kryją przemyślaną kompozycję – otwartą na widza, rozpiętą między współczesnością a tradycją.

  Piestrak po raz pierwszy wplata do swego abstrakcyjnego świata figuratywne motywy – parafrazy fragmentów dzieł starych mistrzów, dobrze znanych z tradycji malarskiej. Cytaty Piestraka bywają jednoznaczne – jak Narcyz Caravaggia w obrazie Strumień. Najczęściej jednak cytowany fragment, zamaskowany pod powierzchnią wielu warstw, jest zdeformowany, odkształcony, zaś moment ostatecznej konkluzji widza zawieszony gdzieś pomiędzy (…), na przykład obrazami Hoppera a piosenkami Pink Floyd (Goodbye blue sky). Artysta dobiera motywy według nieoczywistego klucza, czerpiąc naprzemiennie z codzienności, tradycji malarstwa, rzeźby i dokonań współczesnych artystów, żongluje także cytatami zaczerpniętymi z fotografii. Analizując odwrotność pozytywu, czyli oryginału, dodatkowo czyni z tego swój malarski statement, przypominający raczej ironiczny protest, niż zapis planów na przyszłość (Make painting great again). Powtarzające się na wystawie czarne negatywowe obrazy, jak i inne intrygujące, absurdalne powtórzenia podobne są do tych, które spotykamy w życiu: coś zdarza się jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze. Artysta zdaje się zauważać, że historia niczego nas nie nauczyła, że wszystko się (znów) powtarza.

  Ruchome rozważania malarskie z cyklu Stream not found umykają jednoznacznej interpretacji. Piestrak nie zaczyna pracy nad obrazem od myślenia w kategoriach narracji – woli, aby ta konstrukcja pojawiła się u odbiorców, by obrazy pobudzały ich pamięć i sprawiały, że sami zaczną budować historię. Artysta dryfuje przez własną epokę zamieniając źródło inspiracji w fikcję. Mnożąc równoległe perspektywy sprawia, że narracja w jego pracach jest zawsze wielopoziomowa, fragmentaryczna, mglista i mocno uzależniona od indywidualnych doświadczeń odbiorcy. W akcie patrzenia na hybrydy Piestraka nie ma więc nic pasywnego. Stając przed obrazami z cyklu Stream not found, powinniśmy być przygotowani na to, że wymagają one spojrzenia, które – jak by to określił Georges Didi-Huberman – „[…] nie zbliża się tylko po to, by odróżniać i rozpoznawać, za wszelką cenę nazywać to wszystko, co uchwycone, lecz które oddala się nieco i powstrzymuje od objaśnień. Chodzi o zaburzoną uwagę, zawieszenie momentu konkluzji, dzięki czemu interpretacja może rozwinąć się w różnych kierunkach, pomiędzy uchwyconą widzialnością a przeżytym doświadczeniem utraty”.¹

   

  Katarzyna Kucharska


  ¹ Georges Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, Gdańsk 2011, s. 16.